Šalamoun

Šance lapit moudrý nápad

Všechny účastníky, lektory i organizátory CVVZ 2012 zveme k účasti na doprovodné hře Šalamoun (Šance lapit moudrý nápad), ke které potřebujete jenom soutěživého ducha, mobilní telefon, papír a tužku. A taky trošku štěstí.

O co jde?

Cílem hry je vyluštit starověké posleství týkající se tehdejších výchovných metod – prazákladů pedagogiky. Poselství má 99 znaků (písmen, mezer a interpunkce) a znaky, které se soutěžícím nepodaří zjistit v průběhu hry, si mohou domylset. Hru vyhraje ten ze soutěžících, který jako první zašle přesné (tj. zcela přesné na 1 znak, nezávisle na velikosti písmen) znění poselství na herní kontakt 777806825. Vyh­lášení vítězů a předání 1. ceny – knihy Respektovat a být respektován a ročního předplatného časopisu Bobří stopa proběhne na CVVZ v Šumperku.

Jak získávat písmena?

Každé písmeno poselství má přiřazeno jedno dvojmístné číslo (01–99), podle kterého lze písmena seřadit a obdržet tak výsledný text. Každý soutěžící, který se přihlásí do hry Šalamoun, získá na začátek jedno své písmeno a číslo, které je povinnen na požádání sdělit ostatním soutěžícím, pokud jej kontaktují předepsaným způsobem: zná-li soutěžící telefonní číslo některého dalšíhou účastníka hry Šalamoun, zašle mu SMS zprávu obsahující originální pozdrav, vlastní číslo a písmeno, žádost o číslo a písmeno osloveného hráče a podpis agnomem (viz příklad níže).

Co je to agnom?

Agnom je speciální přezdívka používaná pouze pro účely hry, kterou si hráč nevybírá sám, ale je mu přidělena organizátorem po přihlášení do hry Šalamoun. Agnom je obecně dvouslovné pojmenování a je nutné jej uvádět v každé žádosti o zaslání čísla a písmene ostatním hráčům.

Příklad zaslané zprávy:

Hello, mé číslo je 07 a písmeno B. Jak jsi na tom ty? Janet Bold

Jak zjistit telefonní čísla ostatních hráčů?

Na konci tohoto článku bude několikrát denně aktualizován rostoucí strom, jehož koruna bude tvořena kontakty na jednotlivé soutěžící. V každém telefonním čísle však bude vynechána dvojice číslic (nahrazena písmeny XX) – číslo bude tedy použitelné až po doplnění dvojice číslic od soutěžícího, který v nakresleném stromu předchází neznámému hráči (je pod ním). Jde o tytéž dvě číslice, které odpovídají pořadovému číslu písmenka daného hráče v hledaném poselství. Jinými slovy – zjistí-li hráč písmeno a číslo jiného hráče, zná nejen jednu 99-tinu poselství, ale také může získané číslice dosadit do neúplných čísel hráčů, kteří vyrůstají z příslušné větve ve stromu a těm může zaslat další zprávy s dotazem na jejich písmena. Lépe je to vidět na obrázku na konci článku, který nám poroste tak rychle, jak se budou přihlšoat další hráči.

Jak začít?

Po přihlášení dostane během tří dnů každý hráč SMS zprávu s kontaktem na jeden z kořenů stromu (viz obrázek) a hned může napsat první dotaz na jho číslo a písmeno, zjištěné údaje doplnit do prvních větví a pak postupovat korunou stromu vzhůru. Obrázek se bude měnit několikrát denně.

A jak se přihlásit do hry?

Zašlete SMSku v tvaru [Šalamoun, Jméno, Příjmení] na telefonní číslo 777806825 a pak již jen čekejte na přidělení Agnomu a kontakt na levý nebo pravý kořen stromu. Dále stačí sledovat rostoucí strom a obracet se na nově získané kontakty. V případě, že se budete domnívat, že již znáte celé poselství, zašelete jej na totéž číslo a pak už jen nezbývá než čekat na vyhlášení výsledků hry na CVVZ 2012 (sledujte CVVZkové noviny).

Hra končí v pátek 16. listopadu 2012 v okamžiku zahájení šumperské CVVZ.