Kdo je garant?

Garant je jakousi zvláštní vstupenkou na CVVZ pro účastníky mladší 18-ti let, respektive pro účastníky ve věku 15 – 18 let. Garantem by měl být ideálně dospělý vedoucí, který se rozhodne umožnit účast na CVVZ mladšímu účastníkovi z řad svého oddílu, spolku, organizace apod.. (více v tomto článku)

Má na CVVZ přístup každý?

CVVZ je přístupná komukoliv z veřejnosti, kdo věří, že mu má tato akce co nabídnout anebo on má co nabídnout jí. Účastníci CVVZ však musí být starší 18-ti let. Je to zcela pochopitelné. CVVZ je akcí, na které se pohybují stovky účastníků, program je časově a mnohdy i fyzicky náročný a volný čas účastníků není nikým omezován a kontrolován. Znamená to tedy, že každý účastník musí být sám za sebe a své jednání zcela zodpovědný.

Je samozřejmé, že spousta organizací má ve svých řadách některé vyspělé a nadějné jedince nižšího věku, pro které je CVVZ tím pravým místem pro čerpání nápadů a inspirací pro svůj další rozvoj. A bylo by tedy škoda jim účast na této vzdělávací akci neumožnit. I na tyto potenciální účastníky CVVZ pamatuje a umožňuje jim účast pod záštitou osobního Garanta.

Kdo je vlastně GARANT?

Garant je jakousi zvláštní vstupenkou na CVVZ pro účastníky mladší 18-ti let, respektive pro účastníky ve věku 15 – 18 let. Garantem by měl být ideálně dospělý vedoucí, který se rozhodne umožnit účast na CVVZ mladšímu účastníkovi z řad svého oddílu, spolku, organizace apod.. Tímto rozhodnutím vedoucí garantuje, že jím vybraný mladý účastník projevuje nejen dostatečnou zralost, ale i adekvátní chování k účasti na CVVZ. Zároveň tímto vedoucí přebírá zodpovědnost za chování a jednání svého svěřence a s ním také budou řešeny případné problémy za porušení kázně apod. Pro garantovaného účastníka tím ovšem není nijak dotčena svobodná volba výběru programů a volného pohybu po areálu CVVZ.

Jak se stát Garantem?

Dospělý vedoucí se nejprve sám zaregistruje a po přidělení svého osobního identifikačního čísla (ID) může zaregistrovat i svého svěřence. Při zadání jeho data narození bude systém požadovat ID Garanta.