K zamyšlení

POZVÁNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY CVVZ A JEJÍ ORGANIZÁTORY

Vzhledem k principům CVVZ 2012 bychom ocenili, kdybyste pro příjezd na akci použili některý z hromadných prostředků. Auto jenom v nezbytném případě. Rádi bychom minimalizovali negativní dopad na životní prostředí.
Ze stejného důvodu řešíme i další detaily akce. např. porcelánové hrnečky v baru místo plastových kelímků. Bude to sice organizačně složitější, musíme zajistit posily do kuchyně :-), ale objem odpadu po naší akci se tím sníží. Možná se nám podaří oslovit sponzory a zajistit biologicky odbouratelné plasty… Vlastním příkladem přece učíme i děti, že je dobré vynaložit více úsilí na řešení problému, než jej jenom odstřelit větou „je to moc složité.“
Na CVVZ budou nabídnuty k prodeji mj. Fair trade výrobky a užitečná literatura, počítejte s tím a vezměte si případně nějaké penízky navíc.

ODKAZY týkající se tématu CVVZ:

Beseda s terapeutkou a rodinnou poradkyní Naomi Aldort, …možná nevíte o nebezpečném důsledku pochval atd.: http://www.ceskatelevize.cz/…aomi-aldort/

Čtyři dohody – mimo jiné úsměvné poukázání na manipulativní výchovné praktiky v podání Jaroslava Duška: http://www.youtube.com/watch?…

Další odkazy:

http://www.youtube.com/watch?…

http://www.ted.com/…of_evil.html?…

LITERATURA:

Pohádky paní Daisy Mrázkové – vhodné pro výchovu dětí, motivaci k činnosti na schůzkách, terapeutickou práci a vedení k vlastnímu prožitku. U dětí rozvíjí fantazii, rozšiřují náhled na svět jako bezpečné místo, kde je stále co objevovat. Kouzelné a milé. V současné době vychází v reedici v nakladatelství Baobab, mnohé z nich budou k dostání na CVVZ 2012

Respektovat a být respektován, Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová, Spirála 2008 – kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy, vzdělávání a komunikace. Je využitelná nejen pro rodiče a učitele, ale pro všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto postupů a dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti. Doplňuje ji stejnojmenný kurz R+R. Knížka bude k sehnání na CVVZ 2012, nebo ji naleznete na webu: http://www.zkola.cz/…y/15350.aspx

Mýty ve vzdělávání, Jana Nováčková, Spirála 2006 – Ve vzdělávání a výchově přežívá řada mýtů, které ve svém důsledku škodí dětem a celé společnosti. Učitelé, rodiče i veřejnost najdou v této publikaci argumenty, proč tradiční způsob výuky poškozuje rozumový, citový i morální vývoj dětí, a současně se seznámí s východisky pro změnu. http://www.zkola.cz/…y/15381.aspx

Koncept kontinua, Jean Liedloffová, podtitul: Hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti – autorka vychází ze své zkušenosti s výchovou dětí u jihoamerických indiánů, mezi kterými žila a srovnává s přístupy moderní civilizace, vhodné nejen pro budoucí rodiče, odhaluje některé příčiny agrese a frustrací u dětí a dospělých.

Vychováváme děti a rosteme s nimi, Naomi Aldortová, Práh 2010 – ucelený koncept výchovy ke spolupráci, odpovědnosti. Vysvětluje, proč ovládání, manipulace a tresty ve výchově nefungují. Jak podpořit vnitřní motivaci dítěte a přitom jej neovládat. Podpora a rozvoj vlastní svobodné vůle dítěte. Jak podpořit dítě, aby se vyrovnalo s hněvem, agresí … http://www.naomialdort.cz/kniha

Myslet, učit se … a zapomínat?, F. Vester – k sehnání pouze ve velkých knihovnách. Seznamuje s tím, jak funguje mozek, jaké máme učební typy a co při výuce potřebují. Staré, dávno známé pravdy, které ještě bohužel náš školský systém nebere v úvahu. Náročnější čtení.

Zajímavé články:

Chlapeček.pdf

Rozlité mléko.pdf

Zvířecí škola.pdf

Efektivní komunikace s dítětem.pdf