Dva zajímavé programy

Do programové nabídky přibyly dva nové programy od velice vzácné lektorky – paní Mgr. Evy Zakouřilové z Magistrátu města Olomouce. Paní Zakouřilová má dlouholetou praxi v oblasti sociální práce s rodinami, vede sociální terapie s dětským i dospělým klientem jako sociální pracovník a akreditovaný mediátor a mediaci rovněž vyučuje. Pro naši CVVZ připraví programy „Speciální techniky pro práci se skupinou dětí“ a „Promítnutí zákona o sociálně právní ochraně do jiných oblastí při práci s dětmi“. Oba proběhnou v pátek večer. Doporučujeme jim věnovat zvýšenou pozornost.